FirePASS CONTROL PANELS

Řídicí jednotka je vybavena uživatelsky přívětivou dotykovou obrazovkou, která umožňuje snadné programování a nastavování, a je chráněna heslem kvůli zajištění různých úrovní zabezpečení. Dotyková obrazovka se instaluje do kovové skříně generátoru společně s řídicí jednotkou.

237 firepass control panels 574 Volitelně je lze instalovat v samostatné, malé kovové skříni a umístit je mimo chráněnou oblast. Řídící jednotka zobrazuje a sleduje všechny alarmy a výstrahy a ukládá data o výkonu systému po dobu delší než jeden rok, včetně pravidelně sledovaných úrovní O2 naměřených jednotkami pro sledování kyslíku. Data lze zapsat na disk USB a přenést do počítače k analýze. Níže je uvedený příklad hlavní obrazovky rozhraní dotykového panelu na řídicí jednotce. Další funkce lze dodat na vyžádání. 

 

Systémy protipožární ochrany omezující obsah kyslíku

Řídicí jednotce lze povolit komunikaci s místním systémem správy budov prostřednictvím protokolu Modbus TCPIP s připojením pomocí standardního ethernetového kabelu. Popřípadě lze systém upgradovat, aby ho bylo možné sledovat a řídit z libovolného počítače prostřednictvím webového rozhraní. Řídicí jednotka bude vybavena zdrojem nepřerušovaného napájení (s výdrží 24 hodin), která bude napájet řídicí jednotku, dotykový panel a také monitory kyslíku a rozhraní BMS. Tímto způsobem zůstanou všechny funkce sledování a alarmů funkční i v případě výpadku síťového napájení.

Výhody protipožární ochrany FirePASS

  • zamezení vzniku požáru a jeho šíření
  • protipožární ochrana bez přerušení 
  • naprosté bezpečí pro lidi díky použití dýchatelného vzduchu 
  • snadná instalace a údržba
  • velmi malé nároky na prostor
  • žádná konstrukční omezení
  • žádná škoda vzniklá ohněm, uvolněnou vodou, pěnou nebo jinými hasicími prostředky

Kontaktní formulář

Watch our video demonstration

Play now