Lukáš Hladík

Na předním českém velethu FOR ARCH 2017 jsme obdrželi cenu GRAND PRIX. Ocenění GRAND PRIX udělila porota 5 ze 46 přihlášených exponátů. Dalších 6 získalo čestné uznání.

Lukáš Hladík

Na specializovaném serveru o technickém zařízení budov vyšel článek o technologii FirePASS. Více info na http://www.tzb-info.cz/pozarni-bezpecnost-staveb/16016-firepass-prinasi-revoluci-v-pozarni-bezpecnosti

Jarda Beránek

Technologie FirePASS byla prezentována na mezinárodní konferenci POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEBNÍCH OBJEKTŮ na Technické univerzitě v Ostravě. Bylo nám potěšením, že jsme mohli technologii FirePASS prezentovat všem přítomným inženýrům, projektantům a hasičům, kteří stejně tak jako my vidí velkou budoucnost tohoto systému. 

Výhody protipožární ochrany FirePASS

  • zamezení vzniku požáru a jeho šíření
  • protipožární ochrana bez přerušení 
  • naprosté bezpečí pro lidi díky použití dýchatelného vzduchu 
  • snadná instalace a údržba
  • velmi malé nároky na prostor
  • žádná konstrukční omezení
  • žádná škoda vzniklá ohněm, uvolněnou vodou, pěnou nebo jinými hasicími prostředky

Watch our video demonstration

Play now