How FirePASS works

Okolní vzduch je nasáván do hypoxického generátoru, kde je zbaven nečistot a změněn na hypoxický (s nízkým obsahem kyslíku).

Celá místnost se naplní vzduchem s nízkým obsahem kyslíku, což zabraňuje vznícení ohně.

Vzduch s nízkým obsahem kyslíku uniká z místnosti, čímž se průtok dokončuje a dochází k ventilaci prostoru.

Řídicí jednotka trvale sleduje místnost pomocí snímačů kyslíku a zajišťuje v ní stabilní a zdravé prostředí se sníženým obsahem kyslíku.

 

Patentovaná technologie - hypoxická ventilace (s nízkým obsahem kyslíku)

Společnost FirePASS je vynálezcem a držitelem patentu této jedinečné technologie hypoxické ventilace, která zajišťuje, že používáte původní a nejbezpečnější systém na trhu. Tato technologie je chráněna patenty USA – US 5 799 652, 5 887 439, 6 314 754, 6 334 315, 6  401 487, 6 418 752, 6 502 421, 6 557 374, 6 560 991, 7 207 392, 7 900 709, 7 931 733, US RE 40 065, 8 141 649, 8 736 712 a také evropskými patenty podle EP 1 274 490 a dalšími světovými patenty.

 

Video s ukázkou technologie FirePASS

Video s ukázkou, která předvede, jak dýchatelná atmosféra s nízkým obsahem kyslíku (hypoxie) v prostředí obývaným lidmi zcela zabrání vznícení a spalování, čímž likviduje nebezpečí zapálení jakéhokoli ohně.

 

Výhody protipožární ochrany FirePASS

  • zamezení vzniku požáru a jeho šíření
  • protipožární ochrana bez přerušení 
  • naprosté bezpečí pro lidi díky použití dýchatelného vzduchu 
  • snadná instalace a údržba
  • velmi malé nároky na prostor
  • žádná konstrukční omezení
  • žádná škoda vzniklá ohněm, uvolněnou vodou, pěnou nebo jinými hasicími prostředky

Watch our video demonstration

Play now