Fire safety advantages
 • jistota při zamezení vzniku požáru a jeho šíření,
 • zachování přístupu do chráněných oblastí v libovolný okamžik,
 • proaktivní a trvalá protipožární ochrana pro zabezpečení obchodních procesů a hodnotného zboží,
 • ochrana proti několika nebezpečím pomocí jediného systému,
 • protipožární ochrana bez přerušení – nutnosti doplňování nebo výměny,
 • naprosté bezpečí pro lidi díky použití dýchatelného vzduchu – bez vstřikování dusíku,
 • šetrné k životnímu prostředí – nepoužívají se chemikálie,
 • snadná instalace a údržba,
 • velmi malé nároky na prostor,
 • škálovatelné pro libovolnou velikost chráněných oblastí a počet chráněných prostor,
 • žádná konstrukční omezení,
 • žádná škoda vzniklá ohněm, uvolněnou vodou, pěnou nebo jinými hasicími prostředky,
 • žádné nadbytečné potrubí, žádné trysky, žádné tlakové lahve, žádné netěsnosti,
 • žádné falešné vypouštění, žádné selhání vypouštění, žádná ztráta pracovní doby, žádné přerušení pracovních procesů, žádné následné náklady,
 • žádné narušení pracovních procesů, žádné následné náklady, žádné uzavření nepoužitelných oblastí z důvodu poškození požárem, kvůli čištění nebo opravám.

 

Výhody protipožární ochrany FirePASS

 • zamezení vzniku požáru a jeho šíření
 • protipožární ochrana bez přerušení 
 • naprosté bezpečí pro lidi díky použití dýchatelného vzduchu 
 • snadná instalace a údržba
 • velmi malé nároky na prostor
 • žádná konstrukční omezení
 • žádná škoda vzniklá ohněm, uvolněnou vodou, pěnou nebo jinými hasicími prostředky

Kontaktní formulář

Watch our video demonstration

Play now