Fire prevention

Ochranné prostředí FirePASS® se vytváří ventilací místnosti pomocí tzv. hypoxického vzduchu (vzduch se sníženým obsahem kyslíku). Hypoxický vzduch se vyrábí částečným odfiltrováním kyslíku z okolního atmosférického vzduchu, čímž se obsah kyslíku obvykle sníží na 15 % ve srovnání s běžným objemem, který je 20,9 %. Tato úroveň kyslíku odpovídá dílčímu tlaku kyslíku v nadmořské výšce zhruba 2700 m.

Žádný nebezpečný roztok dusíku

Systém FirePASS nepoužívá nebezpečnou koncepci s roztokem dusíku, kterou nabízí naše konkurence ve snaze obejít naše patenty. Na rozdíl od bezpečné a zdravé hypoxické ventilace může vstříknutí dusíku způsobit smrtelné nehody a neposkytuje dostatečnou ventilaci oblasti, která má být chráněna.

Hypoxická ventilace byla poprvé představena před 20 lety pro účely atletického tréninku a léčebné péče naší přidruženou společnosti Hypoxico Inc. v New Yorku. Od té doby tisíce lidí po celém světě trénují a spí v hypoxické atmosféře každý den: (www.hypoxico.eu).

 

Bezpečné pracovní podmínky

Většinu běžných hořlavých materiálů, pevných i kapalných, nelze zapálit v prostředích s obsahem kyslíku, který je nižší než 16 %. Lidé však mohou snadno snášet atmosféru s obsahem kyslíku sníženým na 14–16 % (místo 20,94 % v přirozeném okolním vzduchu) a nijak to neohrožuje jejich zdraví.

Každý člověk, který cestoval moderním letadlem, zažil koncentraci kyslíku na úrovni kolem 15 %. Kromě toho miliony lidí žijí v nadmořských výškách 3500 m a více, například ve městě La Paz v Bolívii, a nevykazují žádné zhoršení svých fyziologických funkcí.

Vědecký výzkum prokázal, že práce v takových hypoxických podmínkách nepředstavuje žádné zdravotní riziko pro normální zdravé lidi.

Výhody protipožární ochrany FirePASS

  • zamezení vzniku požáru a jeho šíření
  • protipožární ochrana bez přerušení 
  • naprosté bezpečí pro lidi díky použití dýchatelného vzduchu 
  • snadná instalace a údržba
  • velmi malé nároky na prostor
  • žádná konstrukční omezení
  • žádná škoda vzniklá ohněm, uvolněnou vodou, pěnou nebo jinými hasicími prostředky

Watch our video demonstration

Play now