FirePASS Concept

Okolní vzduch je nasáván do hypoxického generátoru, kde je zbaven nečistot a změněn na hypoxický (s nízkým obsahem kyslíku).

Celá místnost se naplní vzduchem s nízkým obsahem kyslíku, což zabraňuje vznícení ohně.

Vzduch s nízkým obsahem kyslíku uniká z místnosti, čímž se průtok dokončuje a dochází k ventilaci prostoru.

Řídicí jednotka trvale sleduje místnost pomocí snímačů kyslíku a zajišťuje v ní stabilní a zdravé prostředí se sníženým obsahem kyslíku.

Rostoucí globální zájem o ekologii, který vyústil do celosvětového zákazu výroby halogenových hasicích prostředků, podpořil rozsáhlý výzkum v oblasti nových, ekologicky přijatelných látek. Evidentně však bylo velmi obtížné vytvořit chemickou látku, která by splňovala všechna potřebná a často protichůdná očekávání.

Ochranné prostředí FirePASS® se vytváří ventilací místnosti pomocí tzv. hypoxického vzduchu (vzduch se sníženým obsahem kyslíku). Hypoxický vzduch se vyrábí částečným odfiltrováním kyslíku z okolního atmosférického vzduchu, čímž se obsah kyslíku obvykle sníží na 15 % ve srovnání s běžným objemem, který je 20,9 %. Tato úroveň kyslíku odpovídá dílčímu tlaku kyslíku v nadmořské výšce zhruba 2700 m.

Kontaktní formulář

Watch our video demonstration

Play now