tunel
datacentra

1 2

Současné požadavky na dopravní tunely představují jedinečnou výzvu pro konstruktéry a uživatele, ale i pro zaměstnance záchranných složek Požární bezpečnost tunelů se jeví jako omezující faktor ve vztahu k délce tunelů a jejich dopravnímu zatížení.

Snížení obsahu kyslíku může zabránit a potlačit katastrofické požáry v tunelech 

Rozšířené protipožární nároky se také setkávají s rostoucí hrozbou teroristických útoků a sabotáží. To je obzvláště důležité pro návrhy nových, strategicky významných tunelů. Nedávné tragické události v dopravních tunelech volají po zavedení nové, vyšší úrovně protipožárního zabezpečení. Výzva směřuje ke konstruktérům i provozovatelům tunelů. Za dva hlavní cíle bezpečnosti tunelů se považují následující:

  1. omezení pravděpodobnosti výskytu nehod (např. kvůli konstrukci tunelu a použitým materiálům),

  2. minimalizace následků nehod a požárů (např. prostřednictvím instalace nouzových zařízení a výstavbou ohnivzdorných konstrukcí tunelů).

Ve srovnání s otevřenými cestami a železnicí statistiky ukazují, že riziko nehod je v tunelech nižší. Mezi hlavní důvody patří minimální vliv podnebních podmínek, omezení rychlosti, rovnoměrné osvětlení a nepřítomnost křižovatek. I malé nehody se však v tunelech obtížně řeší. Platí to zejména pro pracovníky záchranných služeb, kteří tam mají velmi omezený přístup. Ze zkušenosti víme, že v případě požáru v tunelu se plameny v těžkých nákladních vozidlech plně rozvinou během 5–10 minut při intenzitě 50–10 MW nebo více [1, 2]. Uvolnění takového množství tepelné energie zabrání hasičům i v samotném vstupu do tunelu. Z tohoto důvodu se doporučuje začít oheň hasit během prvních pěti minut po vznícení. Tento požadavek není možné splnit pomocí současných protipožárních systémů a technologií.

Protipožární ochrana pomocí atmosféry se sníženým obsahem kyslíku

Vícečetné problémy s protipožární ochranou tunelů lze vyřešit použitím přístupu FirePASS k potlačování ohně, zejména použitím zhášivého a protipožárního, předem smíšeného hypoxického prostředku (na bázi dusíku nebo se sníženým obsahem kyslíku), kterým by se tunel zcela zaplavil. Tento prostředek by měl přesně řízenou úroveň obsahu kyslíku, která je pro lidi bezpečná. Takový prostředek lze v dostatečném množství vyrobit přímo na místě z okolního vzduchu a lze ho skladovat pro potřeby okamžitého hašení ohně nebo pro vytvoření trvale dýchatelné, protipožární atmosféry v tunelech.

Výhody protipožární ochrany FirePASS

  • zamezení vzniku požáru a jeho šíření
  • protipožární ochrana bez přerušení 
  • naprosté bezpečí pro lidi díky použití dýchatelného vzduchu 
  • snadná instalace a údržba
  • velmi malé nároky na prostor
  • žádná konstrukční omezení
  • žádná škoda vzniklá ohněm, uvolněnou vodou, pěnou nebo jinými hasicími prostředky

Kontaktní formulář

Watch our video demonstration

Play now