Powerplants

Za účelem dosažení optimální bezpečnosti používají jaderné elektrárny západních zemí přístup hloubkové obrany. Tato metoda používá řadu fyzických bariér mezi radioaktivním jádrem reaktoru a prostředím a využívá několik bezpečnostních systémů, které jsou zálohované a počítají i s lidskou chybou. Bezpečnostní systémy tvoří přibližně čtvrtinu kapitálových nákladů takových reaktorů.

Snížení obsahu kyslíku může zásadně omezit riziko katastrofických požárů v jaderné elektrárně

Teroristický útok na Světové obchodní centrum v New Yorku přitáhl pozornost k bezpečnosti jaderných elektráren. Ve skutečnosti se takový scénář vždy bral v potaz a jaderné elektrárny jsou proto mnohem odolnější proti takovýmto útokům než prakticky libovolné civilní zařízení. Od útoků 11. září však mnoho zemí připustilo, že jen některé jaderné reaktory by ustály kolizi s velkými letadly. Zřejmě nejsrozumitelnější prohlášení přišlo 21. září od americké Regulační komise pro jadernou energii (NRC), která je odpovědná za 103 reaktorů. „NRC nevzala konkrétně v úvahu útoky letadly typu Boeing 757 nebo 767 a jaderné elektrárny nebyly konstruovány, aby vydržely takovou kolizi.“

Nikdo se nemůže být jistý, co by se stalo, kdyby unesené letadlo narazilo do jaderné elektrárny. Náraz by téměř jistě poškodil potrubí aktivního okruhu. Doprovodný výbuch by vymrštil radioaktivní oblak do atmosféry a rozpoutal několikanásobný požár. Následně by hořící palivo a konstrukční prvky nadále uvolňovaly radioaktivitu do ovzduší. Uhašení tohoto požáru by nebylo snadné. Hasičské jednotky měly problém s uhašením požáru po nárazu letadla do budovy Pentagonu 11. září a tam se nemusely zabývat smrtící radiací.

Co lze podniknout proti takovým hrozbám, kromě již platných opatření proti únosům letadel a zajištění, že případné unesené letadlo bude sestřeleno dříve, než dosáhne zamýšleného cíle? Katastrofický požár v jaderné elektrárně by mohl způsobit nepředstavitelnou škodu s mnoha úmrtími a závažnými, dlouhodobými zdravotními riziky. Systém FirePASS® může toto riziko zásadně omezit.

Kombinace protipožárního, normobarického hypoxického prostředí a protipožárního systému (FirePASS-PS) nabízí dokonalé řešení protipožární ochrany v jaderných elektrárnách a zařízeních.

Pojďme se zabývat scénářem závažné nehody v jaderné elektrárně, v rámci kterého posoudíme rozdíl, který by zapříčinila ochrana reaktoru pomocí systému FirePASS®. V tomto případě by budova byla neustále provětrávána prostředkem FirePASS-PA regenerovaným uvnitř budovy za účelem udržování bezpečné atmosféry pro pracovníky. Další množství stlačeného prostředku FirePASS-PA by bylo k dispozici pro potřebu okamžitého uvolnění. S nainstalovaným systémem FirePASS® by se uvnitř budovy oheň nemohl vznítit ani hořet.

V případě přímého zásahu velkým letadlem je nevyhnutelné poškození konstrukce stavby. V závislosti na velikosti otvoru způsobeného výbuchem by se do budovy mohlo dostat významné množství paliva. Žádný v současnosti dostupný protipožární systém by dokázal zabránit vznícení tohoto paliva.

Systém FirePASS® by však dokázal zcela zabránit a potlačit proniknutí plamenů do vnitřku budovy bez ohledu na množství leteckého paliva podporujícího hoření. Vzhledem k velkému objemu prostředku uvnitř budovy by se oheň nemohl vznítit a plameny by zcela jistě nemohly vytrvat a šířit se, protože palivo v tomto prostředí nemůže hořet. Na druhou stranu by uvolnění dalšího prostředku FirePASS-PA odvětralo vnitřní místnost poškozené budovy, čímž by se udržela dýchatelná, ale zhášivá atmosféra s mírně vyšším tlakem a zabránila by sekundárnímu vznícení způsobenému elektrickými zkraty nebo jinými zdroji. Pracovníci by měli okamžitý přístup k poškozenému vybavení a mohli by minimalizovat radioaktivní znečištění.

Další výhodou je skutečnost, že vdechování hypoxického vzduchu s koncentrací kyslíku na úrovni 10 % prokazatelně vyvolává účinek chránící proti rentgenovému a gama záření. Tento účinek se využívá při radioléčbě rakoviny k ochraně zdravé tkáně a může pomoci pracovníkům jaderných zařízení s krátkodobou ochranou proti záření v naléhavých situacích.

Výhody protipožární ochrany FirePASS

  • zamezení vzniku požáru a jeho šíření
  • protipožární ochrana bez přerušení 
  • naprosté bezpečí pro lidi díky použití dýchatelného vzduchu 
  • snadná instalace a údržba
  • velmi malé nároky na prostor
  • žádná konstrukční omezení
  • žádná škoda vzniklá ohněm, uvolněnou vodou, pěnou nebo jinými hasicími prostředky

Kontaktní formulář

Watch our video demonstration

Play now