849658762ee15d15b0d16fa45c7ddff0.jpeg
321a38c629cb0ca0f82f757a48d2bb28.jpeg

1 2

Většina výzkumů souvisejících s protipožární bezpečností letadel se zaměřuje na vývoj lepších ohnivzdorných materiálů pro interiér letadel. Kromě toho neexistuje účinná metoda, která by přímo zabránila, potlačila nebo uhasila oheň uvnitř tlakové kabiny.

 

Protipožární systém omezující obsah kyslíku, který potlačuje nebo hasí oheň uvnitř tlakové kabiny

Systém FirePASS® lze do letadla pro přepravu osob implementovat ve čtyřech modifikacích. Technologie FirePASS® se již využívá při ochraně palivových nádrží před požárem a výbuchem. Systém FirePASS® může fungovat jako protipožární systém v současných letadlech, která se tlakují v nadmořských výškách nad 1500 m, a může fungovat jako preventivní opatření u budoucích letadel, která se budou tlakovat na zemi, popřípadě kombinace obojího.

Letadlo

Požár na palubě letadla lze snadno uhasit pomocí speciálně vyvinutého prostředku FirePASS-SC, který nabízí bezpečné prostředí pro cestující a posádku. Tento systém může skladovat a uvolňovat hypoxický hasicí prostředek FirePASS-SC, který okamžitě potlačí jakýkoli oheň, aniž by cestujícím bránil v dýchání. Prostředek po uvolnění zaplaví kabinu s cestujícími a vytvoří dýchatelnou atmosféru, která na oheň působí zhášivě. Na palubě letadla tlakovaného na 2000 metrů by taková nouzová atmosféra odpovídala (v dílčím tlaku kyslíku) nadmořské výšce 4000 metrů, což je naprosto bezpečné po dobu potřebnou ke zjištění zdroje požáru a likvidaci možnosti sekundárního vznícení, popřípadě k sestupu do nižší nadmořské výšky. Zvýšené množství oxidu uhličitého pomáhá vyrovnat účinek hypoxie na lidské tělo.

Raketoplán

Systém FirePASS® v režimu ochrany je určen k instalaci do budoucích letadel a kosmických dopravních prostředků, které se budou tlakovat na zemi. Tento systém vytváří umělou atmosféru s protipožárními vlastnostmi, která se udržuje a neustále regeneruje pomocí palubního zařízení pro regeneraci vzduchu nebo pomocí systému podpory života. Tato atmosféra obsahuje 16 % kyslíku, což odpovídá dílčímu tlaku v nadmořské výšce 2200 m, a je pro všechny osoby naprosto bezpečná.

Vesmírná stanice

Dobrá zpráva: Ve vesmíru už nebude docházet k požárům – díky patentované technologii FirePASS®. Vesmírné stanice a kosmické dopravní prostředky lze zcela zabezpečit proti požáru udržováním obsahu kyslíku v jejich vnitřním prostoru pod hranicí 16 %.


FAA přijal technologii FirePASS

FirePASS® hrdě oznamuje, že Federální letecký úřad USA (FAA) přijal technologii FirePASS a nařídil její používání k ochraně palivových nádrží všech komerčních letadel. Společnost Boeing a Honeywell International získaly v roce 2009 od společnosti FirePASS Corporation licenci na její používání v letadlech.

Výhody protipožární ochrany FirePASS

  • zamezení vzniku požáru a jeho šíření
  • protipožární ochrana bez přerušení 
  • naprosté bezpečí pro lidi díky použití dýchatelného vzduchu 
  • snadná instalace a údržba
  • velmi malé nároky na prostor
  • žádná konstrukční omezení
  • žádná škoda vzniklá ohněm, uvolněnou vodou, pěnou nebo jinými hasicími prostředky

Kontaktní formulář

Watch our video demonstration

Play now