datacentra

1

Požáry představují pro firmy vážnou finanční hrozbu. Požár v datovém centru může závažným způsobem narušit komunikační služby a zásadně snížit tržby.

Vzhledem ke koncentraci počítačového vybavení a dat v datovém centru je stupeň potenciálních škod, které by mohl způsobit požár i klasické hasicí systémy, nepřijatelný. Vezměme si například monitor serveru, který se přehřeje a vznítí v oddělení mediálních služeb. Než byl oheň uhašen protipožárním systémem, došlo ke zničení jen samotného monitoru. Ovšem po uhašení ohně byla škoda mnohem rozsáhlejší. Saze pokryly celý prostor, od počítačů po fotografie a fotoaparáty. Místnosti se staly neobyvatelnými a celé oddělení mediálních služeb se muselo přestěhovat, zatímco najatá firmy odstraňovala škody způsobené kouřem. Kouř z dnešních požárů je obzvlášť nepříjemný. Hoření plastových materiálů vytváří žíravý dým, který ničí elektronické vybavení.

Normobarické hypoxické prostředí nabízí dokonalé řešení pro protipožární zabezpečení datových center.

Úspěšná ochrana před požárem v budovách s počítačovým vybavením silně spoléhá na proaktivní preventivní strategie. Lékaři mají takové pořekadlo: „Gram prevence je cennější než kilo léčiv.“ Protipožární, normobarické hypoxické prostředí FirePASS® (Fire Prevention And Suppression System) nabízí dokonalé protipožární řešení pro počítačové místnosti.

FirePASS® zajišťuje odvzdušňování chráněného zařízení pomocí hypoxického vzduchu (s menším obsahem kyslíku), který je vytvářen generátory FirePASS® z okolního vzduchu. Tím se vytváří bezpečná, dýchatelná atmosféra uvnitř zařízení, kde se nic nemůže vznítit nebo hořet. Toto prostředí částečně odpovídá dílčímu tlaku kyslíku v nadmořské výšce 2700 metrů, je pro lidi bezpečné a dokonce má i jedinečné pozitivní účinky na zdraví. Vyčerpávající studie ukazují, že takové hypoxické prostředí je pro lidi ve skutečnosti zdravější než běžný vzduch na úrovni výšky hladiny moře.

Standardní konfigurace schématu ochrany FirePASS

 1. chráněná, uzavřená oblast – datové centrum nebo počítačová místnost,
 2. stojany na vybavení, 
 3. generátor FirePASS®,
 4. systém rozdělené klimatizace.

Systém funguje následovně: a) Okolní vzduch je nasáván do hypoxického generátoru FirePASS®, kde se vyčistí a upraví na hypoxický. b) Hypoxický vzduch plní celý prostor a potlačuje jakékoli běžné zdroje vznícení. c) Hypoxický vzduch uniká z místnosti, čímž se průtok dokončuje a dochází k ventilaci zařízení. Mírně zvýšený tlak uvnitř místnosti zabraňuje vnikání prachu a nečistot do oblasti. Hypoxický vzduch je sterilní a zajišťuje tak absolutně čisté prostředí. d) Je nutný vyhrazený, uzavřený systém splitové klimatizace.

Preventivní prostředí systému FirePASS® pro počítačové místnosti lze použít různými způsoby:

 1. skříň kolem jednoho počítačového stojanu,
 2. skříň postavená kolem několika počítačových stojanů,
 3. celá místnost nebo dokonce budova může proměněna na hypoxické protipožární prostředí.

V každém případě je nutné uvážit nezbytnost odvodu tepla vyprodukovaného počítačovým hardwarem. V případě malého vyzařování tepla, bude dostačovat odvětrávání skříně zajišťované nepřerušovaným tokem hypoxického vzduchu. V případě většího vyzařování tepla je požadována instalace splitové klimatizace.

Nebezpečí způsobená elektřinou, například zkrat v protipožární atmosféře vytvořené systémem FirePASS®, způsobí vznik kouře a nadměrného množství tepla, které zjistí kouřové a tepelné snímače. Po tomto bude následovat alarm a automatické přerušení dodávky elektrické energie do počítačů a přídavných zařízení, čímž se zlikviduje samotný zdroj vznícení. Takový postup zabrání dokonce i malé počáteční škodě na hardwaru a datech.

Podle stávajících předpisů musí počítačová místnost nebo zařízení s nepřetržitě napájeným vybavením opatřeno klasickými protipožárními prostředky, například hasicí přístroje CO2 nebo sprinklery. Zavedení systému FirePASS® však zlikviduje samotnou příčinu vzniku požáru, tedy není potřeba instalovat drahá stabilní hasící zařízení, která v případě aktivace mnohdy způsobí více škody než úžitku. Odpadají tím i škody způsobené kouřem a vodou. Když místnost chrání systém FirePASS®, bude navíc zcela zabráněno vzniku počáteční škody způsobené otevřením sprinklerů.

Asociace NFPA (National Fire Protection Association) uvádí v normě 2001 „Clean Agent Fire Extinguishing Systems“ (Protipožární systémy CO2), str. 28, tabulka A-1-6.1.3 „Physiological Effects for Inert Gas Agents“ (Fyziologické účinky inertních plynných látek):

 • minimálně 12procentní obsah kyslíku odpovídá úrovni NOAEL (No Observable Adverse Effect Level (Žádné pozorovatelné nepříznivé účinky)),
 • minimálně 10procentní obsah kyslíku odpovídá úrovni LOAEL (Low Observable Adverse Effect Level (Malé pozorovatelné nepříznivé účinky)).
 • 16%, protipožární koncentrace kyslíku (odpovídá nadmořské výšce 2200 m) nezpůsobuje žádné zhoršení fyziologických funkcí člověka. Zavedení tohoto prostředí, které odpovídá dílčímu tlaku kyslíku v nadmořské výšce měst Mexico City a La Paz s miliony obyvatel, nevyžaduje žádnou certifikaci

Proaktivní systém FirePASS® plně chrání vaše datové centrum nebo počítačovou místnost!

 

Výhody protipožární ochrany FirePASS

 • zamezení vzniku požáru a jeho šíření
 • protipožární ochrana bez přerušení 
 • naprosté bezpečí pro lidi díky použití dýchatelného vzduchu 
 • snadná instalace a údržba
 • velmi malé nároky na prostor
 • žádná konstrukční omezení
 • žádná škoda vzniklá ohněm, uvolněnou vodou, pěnou nebo jinými hasicími prostředky

Kontaktní formulář

Watch our video demonstration

Play now