Applications for

Požáry představují pro firmy vážnou finanční hrozbu. Požár v datovém centru může závažným způsobem narušit komunikační služby a zásadně snížit tržby.

Ochranný systém FirePASS® kombinuje nejkomplexnější systémy řízení prostředí s nejefektivnějšími protipožárními systémy na světě.

Ochranný systém FirePASS® kombinuje nejkomplexnější systémy řízení prostředí s nejefektivnějšími protipožárními systémy na světě.

Ochranný systém FirePASS® kombinuje nejkomplexnější systémy řízení prostředí s nejefektivnějšími protipožárními systémy na světě.

Ochranný systém FirePASS® kombinuje nejkomplexnější systémy řízení prostředí s nejefektivnějšími protipožárními systémy na světě.

Většina výzkumů souvisejících s protipožární bezpečností letadel se zaměřuje na vývoj lepších ohnivzdorných materiálů pro interiér letadel. Kromě toho neexistuje účinná metoda, která by přímo zabránila, potlačila nebo uhasila oheň uvnitř tlakové kabiny.

Technologie FirePASS může zajistit absolutní ochranu proti ohni a biologickým a chemickým zbraním ve všech vojenských zařízeních včetně budov, podzemních zařízení, center a arzenálů pro elektronickou komunikaci, námořních plavidel a ponorek, letadel, kosmických a pozemních dopravních prostředků atd.

Za účelem dosažení optimální bezpečnosti používají jaderné elektrárny západních zemí přístup hloubkové obrany. Tato metoda používá řadu fyzických bariér mezi radioaktivním jádrem reaktoru a prostředím a využívá několik bezpečnostních systémů, které jsou zálohované a počítají i s lidskou chybou. Bezpečnostní systémy tvoří přibližně čtvrtinu kapitálových nákladů takových reaktorů.

Současné požadavky na dopravní tunely představují jedinečnou výzvu pro konstruktéry a uživatele, ale i pro zaměstnance záchranných složek Požární bezpečnost tunelů se jeví jako omezující faktor ve vztahu k délce tunelů a jejich dopravnímu zatížení.

Plán protipožární ochrany omezující obsah kyslíku dokáže zcela odbourat možnost vzniku ohně nebo výbuchu. 

Watch our video demonstration

Play now